Έξυπνη Πόλη – Ευκαιρία και Προοπτικές

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, ώρα 09:00-15:00, στο Αμφιθέατρο Κεντρικών Γραφείων Cyta, στη Λευκωσία

Η ημερίδα «Έξυπνη Πόλη – Ευκαιρίες και Προοπτικές» πραγματοποιείται με στόχο τον εντοπισμό των ψηφιακών αναγκών των Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου και τη διερεύνηση  συνεργασιών μεταξύ των  ενδιαφερόμενων φορέων για υλοποίηση σχετικών έργων.

Κατά τη διάρκειά της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια αναφορικά με τη βελτιστοποίηση λειτουργιών, τη μείωση του κόστους και την εξυπηρέτηση του πολίτη και θα αξιολογηθούν εισηγήσεις για τη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής και σχεδίου δράσης με βάση εφαρμοσμένα παραδείγματα και διεθνή πρότυπα.

Για την παρακολούθηση της Ημερίδας είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων υποβολή δήλωσης συμμετοχής

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Βασιλικής Αναστασιάδου

Πρόγραμμα

Ομιλίες

Οδυσσέας Ράπτης – Δήμος Τρικάλων
«Μείωση Κόστους Διαχείρισης Δήμου»

Αντρέας Χ” Ιωάννου – Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής
«Βελτιστοποίηση της Ποιότητας Ζωής του Πολίτη»

Κωνσταντίνος Χαμπίδης – Δήμος Αθηνών
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη»

Γιάννης Σαριδάκης – Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
«Παρουσίαση των Προτύπων για Έξυπνες Πόλεις»

Εργαστήρια

«Βελτιστοποίηση της Ποιότητας Ζωής του Πολίτη»,
Συντονιστής: Αντρέας Χ” Ιωάννου
Εισηγητής: Γιάννης Σαριδάκης - Αξιοποίηση των Προτύπων για τις Έξυπνες Πόλεις

«Μείωση Κόστους Διαχείρισης Δήμου»,
Συντονιστής: Οδυσσέας Ράπτης

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη»,
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Χαμπίδης

Αποτελέσματα

Παρουσίαση Συμπερασμάτων Εργαστηρίων και Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Συντονιστές: Κώστας Αγρότης και Νίκος Νικολάου

Εγγραφή

Οι θέσεις έχουν καλυφθεί
Οι θέσεις έχουν καλυφθεί
Οι θέσεις έχουν καλυφθεί
Οι θέσεις του συνεδρίου έχουν καλυφθεί

Χορηγοί

Υποστηρικτές